تبلیغات
< انتی عشق - هیچ وقت نمیشه باهم بود

انتی عشق

عشق های امروزمال یه لحظه است...

هیچ وقت نمیشه باهم بود...


خانم هاواقایونی که فکرمی کنندمیشه ...

چه طوری؟

اگرمنطقی هستی !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

بگوببینم اصلابه فرض  کسی که میگه عاشقته
تنهات نذاشت


بامرگ می خوای چی کارکنی؟؟؟؟


اصلاقبول داری  مرگی هست؟


اگرقبول هم نداشته باشی به هرحال وجودداره...


چه زودچه دیرمرگ هست  این پست روبرای حال گیری نذاشتم برا این گذاشتم که اگرعاشق شدی هی بهش نگی من تنهات نمی ذارم

چون تنهاش  می ذاری اگرکسی هم بهت گفت باورنکن همیشه همون کسی که میگه من هیچ وقت تنهات نمی ذارم همون می ره


وتنهات می ذاره همه تنهابه دنیامیان وتنهاهم می رن.


نوشته شده در جمعه 19 مهر 1392 ساعت 03:47 ب.ظ توسط zahra نظرات |


(تعداد کل صفحات:[cb:pages_total]) [cb:pages_no]
Design By : Pars Skin