تبلیغات
< انتی عشق - ازفکرکردن بهت خسته شدم

انتی عشق

عشق های امروزمال یه لحظه است...

ازفکرکردن بهت خسته شدم ...نمی دونم تقصیرمن بودیاتونمی دونم چرا وچه طورولی گذشته هاگذشته ولی الان دیگه نمی خوام بهت فکرکنم نمی خوام وقتی تنهام به فکرتوباشم
نمی خوام نگران توباشم نمی خوام دوست داشته باشم نمی خوام لحظه به لحظه ام بافکرکردن به توبگذره هرچی بوددیگه تموم شدمن نمی خوام بهت
فکرکنم نمی خوام ........................ولی بی فایده است چون  بدجوری بهت دل بستم کاش اصلاباهم اشنا نمی شدم کاش من می تونستم فراموشت کنم کاش هرلحظه به این فکرنمی کردم که توهمامکان داره دوستم داشته باشی وبه من فکرکنی به هرحال این پست روبرای این گذاشتم که بهت بگم اگر
کوچکترین احساسی بهم داری فراموشم کن ودیگه انقدرتوفکرمن نیاخواهش می کنم ازفکرکردن بهت خسته شدم ازفکرم بروبیرون...

نوشته شده در یکشنبه 17 شهریور 1392 ساعت 05:52 ب.ظ توسط zahra نظرات |


(تعداد کل صفحات:[cb:pages_total]) [cb:pages_no]
Design By : Pars Skin