تبلیغات
< انتی عشق - دلم تورامی خواهد

انتی عشق

عشق های امروزمال یه لحظه است...

عشق

دلم فقط تورامی خواهد


فقط تو

                                                                                                                       ...
                                                                                                    دلم اغوش گرمی می خواهد
                                                                                                       امااغوشی بهترازتونمیابم
                                                                                                    دلم ارامش می خواهدولی بدون
                                                                                                        توارامش معنایی ندارد
                                                                                                          دلم عشق می خواهد
                                                                                                    ولی نمی خواهم عاشق شوم
                                                                                                     دلم برایش تنگ شده ولی
                                                                                                          نمی خواهم ببینمش

ولی...هَـمیشـہ بـآیــב ڪـسے باشـــב...

ڪـــہ مــَعنے ســـــہ نقطـہ ے انتهـــاے جملـہ‌هآیتـــ را بفهمـــב...

تا بُغض‌هآیتـــ را قبلــ از لرزیــבטּ چانـہ اتـــ بفهمـــב...

ڪــــہ פּقتے صدایتـــ لرزیـــב بفهمـــב...

ڪـــہ اگــ ـر ســـڪــפּتـــ ڪـردے، بفهمـــב....

ڪــــہ اگــ ـر بهانـہ‌گیــــر شـــבے بفهمـــב...


نوشته شده در سه شنبه 12 شهریور 1392 ساعت 03:02 ب.ظ توسط zahra نظرات |


(تعداد کل صفحات:[cb:pages_total]) [cb:pages_no]
Design By : Pars Skin